Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Få en offert

Järnvägstransport mellan Kina och Europa - ett snabbt och kostnadseffektivt alternativ

Vid sidan av flyg- och sjöfrakt är godstransporter på järnväg nu ett allt mer attraktivt sätt att skicka varor mellan Kina och Europa. De största fördelarna är kortare ledtider och lägre kostnader. Järnvägstransport är snabbare än sjöfrakt och mer kostnadseffektivt än flygfrakt.

Med stöd av investeringar från den kinesiska regeringen kan gods transporteras via järnväg från norra och centrala Kina direkt till många länder i Europa, ibland även med last-mile delivery med lastbil eller närsjöfart. Vi tittar på fördelarna med godstransporter på järnväg mellan Kina och Europa, de viktigaste linjerna och några praktiska överväganden vid godstransporter på järnväg.
 

Fördelar med godstransporter på järnväg

Tidsåtgång: Snabbare än sjöfrakt

Tågresan från Kina till Europa, från terminal till terminal och beroende på rutt, tar mellan 15 och 18 dagar. Det är ungefär hälften av den tid det tar att transportera containrar med fartyg.
 
Företag kan reagera snabbare på förändrade marknadskrav tack vare de kortare ledtiderna. Dessutom leder kortare ledtider till fler rotationer och därmed mindre lager i supply chain. Med andra ord kan företag frigöra rörelsekapital och sänka sina kapitalkostnader.
 
Kostnadsbesparingar vid räntebetalningar på lagervaror är en annan fördel. Järnväg är därför ett attraktivt alternativ till sjötransport för till exempel värdefulla elektroniska varor.
 

Kostnad: Mindre kostsamt än flygfrakt

Sjöfrakt erbjuder de lägsta kostnaderna och är för närvarande det vanligaste transportsättet till och från Kina. Ledtiderna är dock långa. När korta ledtider är viktigt, blir flygfrakt intressant, även om kostnaderna är mycket högre.
 
Beroende på avgångsort, destination och volym är det ungefär dubbelt så dyrt att transportera en container från dörr till dörr via järnväg jämfört med sjöfrakt och till en fjärdedel av kostnaden jämfört med flygfrakt.
 
Till exempel: En 40-fots container kan lastas med 22 000 kg gods. Med tåg skulle kostnaden bli cirka 8 000 USD. Med båt skulle samma container kosta cirka 4 000 USD och med flyg 32 000 USD. 
Under de senaste åren har järnväg positionerat sig mellan sjö och flyg, vilket gör järnvägstransporter billigare än flygfrakt och snabbare än sjöfrakt.

Hållbarhet: Mer miljövänligt än flygfrakt

Sjöfrakt är fortfarande det mest miljövänliga transportsättet. Emellertid är koldioxidutsläppen för järnvägstransporter betydligt lägre än för flygfrakt, ett argument som blir allt viktigare.

Järnvägstransporter mellan Kina och Europa

Det finns två huvudsakliga vägar för godståg med ett antal sidorutter:
  • Den södra vägen genom Kazakstan och södra Ryssland passar bäst för godstransporter till och från centrala Kina, t.ex. regionerna kring Chengdu, Chongqing och Zhengzhou.
  • Den norra rutten genom Sibirien är utmärkt för containertransporter för de norra regionerna runt Peking, Dalian, Suzhou och Shenyang. I Europa är Duisburg och Hamburg i Tyskland och Warszawa i Polen de viktigaste terminalerna. 
Järnväg är idealisk för företag vars varor har en för kort livslängd för sjöfrakt. Den är också intressant för produkter med låg marginal där flygfrakt blir för dyrt.
Huvuddelen av järnvägstransporter från Asien till Europa är avsedda för branscher såsom bilindustrin, konsumentvaror, detaljhandel och mode, industriell tillverkning och teknik. De flesta produkterna är avsedda för Tyskland, vilket är den största marknaden, men leveranser går också till de kringliggande länderna: Belgien, Nederländerna, Frankrike, Danmark, Schweiz och ibland även till Storbritannien, Spanien och Norge. 
 

Konsolidera olika varor i transporter under full kontroll

Förutom fulla containerlaster (FCL) har alternativet, del i container (LCL) nyligen blivit tillgängligt där logistikleverantörer ordnar konsolidering till FCL av olika sändningar från olika kunder. Detta gör järnväg till en attraktiv lösning för mindre sändningar.
 
DSV erbjuder regelbundna och direkta LCL-tjänster via järnväg, till exempel:
  • Shanghai till Düsseldorf: tjänst som varje vecka fyller två 40-fots containrar
  • Shanghai till Warszawa: sex till sju 40-fots containrar i veckan
  • Shenzhen till Warszawa: en till två 40-fots containrar i veckan
Under de senaste åren har Kina gjort betydande investeringar i järnvägsförbindelsen mellan Asien och Europa under "Belt and Road Initiative" och byggt upp egna terminaler och järnvägslinjer. Dessa investeringar pekar på lång sikt, mot ännu kortare ledtider och lägre kostnader.
 
Fler förbättringar är på väg. Reefer (kylda) containrar kommer att användas i mycket större skala. Detta gör det möjligt att hantera färskvaror mer effektivt. För närvarande är flygfrakt det primära sättet att transportera färskvaror, vilket är en dyr lösning. Man undersöker även möjligheten för transport av icke-standardiserade containrar och farligt gods.
 

Vad man ska tänka på vid järnvägstransporter

Intermodala transporter från dörr till dörr

Precis som vid flyg- och sjöfrakt måste du ta med hanteringen av godset före och efter transporten i beräkningarna. För järnvägstransporter måste du packa godset i en container som kan hyras på tågoperatörens containerdepå. Om ditt lager ligger i närheten av containerdepån kan det vara fördelaktigt att transportera varorna med lastbil till depån för omlastning till containrar där, snarare än att hyra en tom container och lasta den hos dig. Oavsett, i jämförelse med hamnar, har tågoperatörer mycket mindre depåer. Du måste därför planera transporten till och från depån noga, eftersom lagringsutrymmet där är mer begränsat.
 

Handelssanktioner eller bojkotter

Vissa länder längs vägen är föremål för sanktioner eller bojkotter från europeiska länder och vice versa, vilket innebär att en del varor kan omfattas av förbud. Infrastrukturen i Ryssland är åldersstigen och investeringsnivån mycket lägre än i exempelvis Kina. Dessutom råder det faktum att flera gränser mellan länder utan ömsesidiga handelsavtal måste passeras. Säkerställ att ditt pappersarbete är i ordning och undvik förseningar.
 

Temperaturkontroll

Vid järnvägstransporter kan temperaturerna i omgivningen skifta stort och med korta tidsintervall, vilket också måste beaktas. I Kina kan det vara väldigt varmt samtidigt som det i Ryssland kan vara långt under fryspunkten. Dessa temperaturförändringar kan orsaka problem för vissa varor. Kontrollera med din logistikleverantör vilka åtgärder som behöver vidtas vid transport av varor som kräver en temperaturkontrollerad transport och lagring.
 
 
Järnvägstransporter kan vara ett pålitligt, snabbt och effektivt alternativ till befintliga transportmetoder. Få en jämförelse från våra experter för att se hur du kan spara kostnader och minska ledtider med en järnvägslösning som passar dina behov.

 

Har du frågor?

Våra experter är redo att hjälpa till. Kontakta oss så hittar vi den lösning du behöver.

Kontakta oss Road