Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Få et pristilbud

Transport mellom Norge - England (UK)  

Transport mellom Norge - England og Storbritannia er sømløs sammen med DSV. Vi har kompetanse og erfaring til å håndtere transport til England, Wales, Skottland og Nord-Irland. Til tross for endringer i tollreglementet etter Brexit, forsikrer vi deg om strømlinjeformet transport etter dine behov. Stol på at vi leverer løsninger ment å forsterke forsyningskjedene og din konkurransekraft i bransjen.  

Få en velfungerende transportavtale

Transport til England og resten av fra Storbritannia

Transport til England og Storbritannia (UK) baserer seg på et velutviklet transportnettverk og distribusjonsnett. Vi tilbyr faste avganger til og fra britiske byer, samt kundetilpassede løsninger ved behov. Det er åtte kontorer i Storbritannia som er direkte involvert i trafikken til og fra Norge. All trafikk fra DSV til Storbritannia styres fra vårt kontor i Vestby utenfor Oslo. Det håndteres ca. 19 000 sendinger per år til og fra UK. 

DSV i Storbritannia

DSVs tilstedeværelse i Storbritannia har blitt til gjennom flere fusjoner som startet allerede i 1988. Opprinnelig besto det av 15 ulike bedrifter, men som nå har blitt til én. Vi er til stede på 17 lokasjoner og dekker omtrent 1 000 ansatte.

Liste over et utvalg av lokasjoner i Storbritannia:  

 • Belfast 
 • Eastleigh 
 • Harwich 
 • Liverpool 
 • London 
 • Manchester 
 • Swadlincote 
 • Thrapston  

Ønsker du informasjon om transport til Irland?

Finn flere opplysninger om frakt til Irland.  

Brexit og eksport til Storbritannia  

Brexit påvirker transporten til og fra Storbritannia og Norge. Det er flere retningslinjer man skal følge nå sammenlignet med da landet fortsatt var medlem av EU. Når det er sagt, har vi i DSV gode forhold til britiske myndigheter og samarbeider tett med vårt britiske søsterselskap slik at transporten forblir smidig. 

Guide: Slik eksporterer man til England

Vi tilbyr hjelp med å forstå det nye regelverket for eksport og import. Det finnes blant annet en guide til hvordan du eksporterer til Storbritannia, samt hvordan man importerer fra Storbritannia, som kan være nyttig. Vi fortsetter å jobbe internt i DSV og på tvers av regionale kontorer slik at vi forblir godt rustet i transportoppdragene til og fra De britiske øyer.   

Import og eksport UK  

Selv om Brexit har komplisert tollprosessen, løser vi dette med kunnskap og kjennskap til nasjonale myndigheter. Vi har ekspertise innen fortolling, herunder eksport- og importklarering, i Storbritannia, og lokale spesialister plassert på våre kontorer. Vi hjelper med generell tollklarering, samt eksport og import. Sliter du med å forstå regelverket eller kravene til tolldokumentasjon, hjelper vi deg med dette også.

Våre transportavtaler fungerer for dine behov

Godstransport til Storbritannia  

DSV er en av Nordens ledende transportører av stykkgods, partigods og fullast, og har lang erfaring med å frakte forskjellige gods på tvers av Norden, Europa og De britiske øyer.  

Sende pakke til England

Vi håndterer dine pakker under 35 kg i DSV. Ønsker du håndtering av slike forsendelser, kan du kontakte oss direkte, så hjelper vi deg med emballering og merking av sendingen, samt muligheter for levering eller henting av pakken din. DSV XPress er vår ekspresslevering for pakker, stykkgods, partigods og fullast. Det er ingen vektbegrensning på denne leveringsmetoden, og du kan velge mellom løsninger som passer til ditt budsjett. 

Stykkgods og partigods  

Vi frakter stykkgods, forsendelser under 3 tonn, og partigods, forsendelser over 3 tonn, til Storbritannia.  

Spesialtransport til Storbritannia  

Vi tilrettelegger for sikker transport av farlig gods (ADR) og annen spesialgods. Spesialtransport med DSV foregår alltid etter et regelverk, definert etter de ni klassene av farlig gods. For hver type vare, finnes det bestemte retningslinjer. Våre kolleger er rutinerte i håndtering og distribusjon av farlig gods, samt andre varer av høy verdi eller risiko.  

Termotransport

Vi tilbyr også termotransport av temperaturkontrollerte varer. Vi frakter eksempelvis legemidler og ferske, frosne eller kjølte matvarer under bestemte temperaturer. Frakt av legemidler skjer alltid i overensstemmelse med Good Distribution Practice (GDP). Innen jernbane- og veitransport tilbyr vi blant annet kjølevogner til termotransport, for å tilrettelegge for riktig temperatur.  

Se alle våre destinasjoner i Europa   

Våre transporttyper til og fra Storbritannia 

Frakt på lastebil til Storbritannia 

Innen veitransport tilbyr vi både FTL (full truckload) og LTL (less than truckload) last til og fra Storbritannia. FTL last innebærer å benytte seg av hele kapasiteten til traileren, mens LTL last innebærer at du kun betaler for den plassen ditt gods opptar på traileren. Dersom du sender større kolli eller sendinger er FTL fordelaktig, mens LTL er egnet frakt av mindre mengder gods, samt en god løsning hvis du sender færre forsendelser. Velg den varianten som besvarer ditt transportbehov best. 

Trailere  

De to vanligste traileren vi bruker i veitransport er skaptrailer og megatrailer. Skaptrailer er anvendelig til de fleste typer gods, mens megatrailer er beregnet for spesielt store kolli og forsendelser. Partigods sendes ofte på megatrailer.  

Lastekapasiteten til trailer:  

 • Skaptrailer: 13,6 m x 2,48 m x 2,68 m. 
 • Megatrailer: 13,6 m x 2,48 m x 3,00 m.  

Maksvekt i Storbritannia

Maksvekt for last til og fra Storbritannia og Norge er 27 tonn. 

Andre transportmidler til oppdrag i UK

Jernbanetransport  

Til Storbritannia benytter vi jernbanen i kombinasjon med andre transporttyper. Når vi bruker flere transportmidler, for eksempel skip og tog, kalles dette multimodal eller intermodal transport. Det er en bærekraftig transportløsning som bidrar til å redusere miljøpåvirkningen ved godstransport til og fra Storbritannia, samtidig som det kan effektivisere vareflyten. I DSV prioriterer vi å utvikle og forbedre tilbud som gir en optimalisert logistikk samtidig som det reduserer CO₂-utslipp. Vi vet at innovative løsninger er avgjørende for å minske den skadelige miljøbelastningen våre transportoppdrag påfører.  

Flyfrakt  

Flyfrakt til Storbritannia er det raskeste transportalternativet vi tilbyr i DSV. Med flyfrakt leverer vi varer på rekordtid, alltid effektivt og trygt. Dette er ideelt for deg som ønsker å oppfylle kunders ønsker til korte transitt- og ledetider.  

Sjøfrakt  

For sjøfrakt til Storbritannia tilbyr vi to muligheter: FCL (full container load) eller LCL (less-than-container load). Med FCL har du en hel container til rådighet, og du betaler for all plassen uansett hvor mange kolli du sender. Med en LCL løsning betaler du derimot for den plassen ditt gods opptar. FCL er egnet større kolli eller sendinger, mens LCL er gunstig dersom forsendelsene er mindre og/eller færre.  

Book din transport direkte i myDSV

 

Transittider i Storbritannia/UK  

Våre transittider er korte og varierer mellom transporttype og tilbud du velger.  

Ledetider i Storbritannia/UK  

Ledetider avhenger av destinasjon i UK, samt av hvilke typer gods vi frakter og hvilken transporttype vi benytter oss av. Vi sikter alltid etter å levere så korte ledetider som mulig. Kontakt oss direkte for mer konkret informasjon om dette.  

Offentlige høytider og helligdager i Storbritannia  

Det er flere lokale fridager i Storbritannia, som feires ulikt i England, Skottland, Wales og Nord-Irland. Nedenfor er en liste over de offentlige fridagene som gjelder i alle land.  

 • 1. januar: Første nyttårsdag 
 • Langfredag 
 • Første mandag i mai 
 • 25. desember: Første juledag 
 • 26. desember: Andre juledag  

Kontakt oss for pris og tilbud for transport til Storbritannia 

På et konkret tilbud for transport til Storbritannia, kan du kontakte oss. Finn kontaktinformasjonen nedenfor, eller kontakt din kundekontakt i DSV direkte. Vi hjelper deg med å løse transportoppdraget tilpasset ditt behov, samt opplyser om priser og ledetider til Storbritannia.  

Få et tilbud

Mer informasjon

 • Veitransport

  Veitransport

  Lokal, langdistanse, nasjonal eller internasjonal
 • Kurer

  DSV XPress

  Når det haster og du trenger noe levert raskt

Noen spørsmål?

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Contact us Road