Logo DSV

De technische instructies van de International Civil Aviation Organization (ICAO) zijn een internationaal overeengekomen reeks bepalingen die de vereisten regelen voor het vervoer van gevaarlijke goederen door de lucht

De International Air Transport Association (IATA) publiceert de Dangerous Goods Regulations in overeenstemming met de technische instructies van de ICAO.

Wat worden als gevaarlijke goederen beschouwd?

Gevaarlijke goederen zijn materialen of items met gevaarlijke eigenschappen die, indien ze niet naar behoren worden gecontroleerd, een potentieel gevaar opleveren voor de menselijke gezondheid en veiligheid, de infrastructuur en / of hun transportmiddelen.

Gevaarlijke goederen, vaak erkend als gevaarlijke materialen, kunnen pure chemicaliën, mengsels van stoffen, vervaardigde producten of artikelen zijn die een risico kunnen vormen voor mens, dier of milieu als ze niet op de juiste manier worden gehanteerd tijdens het gebruik of tijdens het transport.

Vervoer van gevaarlijke materialen

De modelreglementen van de VN gebruiken een classificatiesysteem waarin elke gevaarlijke stof of voorwerp wordt toegewezen aan een KLASSE, afhankelijk van de aard van het gevaar dat het oplevert. Er zijn 9 klassen, waarvan sommige onderverdeeld zijn.

Heeft u vragen?

Onze experts staan klaar om u te helpen. Neem contact met ons op.

Neem contact met ons op