Global Transport and Logistics
Wybierz kraj

Wybierz kraj

myDSV

Zapytaj o wycenę

Transport kolejowy towarów między Chinami a Europą: Szybka i ekonomiczna opcja

Transport kolejowy jest obecnie, obok frachtu lotniczego    i morskiego, coraz bardziej atrakcyjnym sposobem przesyłania towarów między Chinami a Europą. Główne korzyści to szybkość i koszty. Transport kolejowy jest szybszy niż morski i bardziej opłacalny niż lotniczy.

Dzięki inwestycjom rządu chińskiego kolejowe przewozy towarowe umożliwiają bezpośredni transport towarów
z północnych i środkowych Chin do wielu krajów w Europie. W niektórych przypadkach z dostawą ostatniej mili obsługiwaną ciężarówkami lub krótkimi trasami morskimi. Przyglądamy się zaletom kolejowego transportu towarowego między Chinami a Europą, głównym trasom oraz niektórym praktycznym uwarunkowaniom.
 

Zalety kolejowego transportu towarowego

Prędkość: Szybszy niż statek

Podróż koleją z Chin do Europy, od terminalu do terminalu, w zależności od trasy, trwa od 15 do 18 dni. To mniej więcej połowa czasu potrzebnego na transport kontenerów statkiem.
 
Dzięki tym krótszym czasom tranzytu firmy mogą szybciej reagować na zmieniające się wymagania rynku. Ponadto krótszy czas transportu prowadzi do większej rotacji, a tym samym do mniejszych zapasów w łańcuchu dostaw. Innymi słowy, przedsiębiorstwa mogą uwolnić kapitał obrotowy i obniżyć koszty inwestycyjne.
 
Kolejną korzyścią są oszczędności związane z płatnościami odsetek od zapasów. Dlatego kolej jest atrakcyjną alternatywą dla transportu morskiego, na przykład w przypadku towarów elektronicznych o wysokiej wartości.
 

Koszt: Mniej kosztowny niż samolot

Fracht morski oferuje najniższe koszty i jest obecnie preferowaną metodą wysyłki do i z Chin. Jednak czasy tranzytu są długie. Tak więc, gdy liczy się prędkość, do gry wkracza transport lotniczy, mimo że koszty są znacznie wyższe.
 
W zależności od miejsca wyjazdu, przeznaczenia i wolumenu, transport kontenera "od drzwi do drzwi" koleją kosztuje około dwa razy więcej niż fracht morski i jedną czwartą kosztów wysyłki drogą lotniczą.
 
Na przykład: 40-stopowy kontener może pomieścić 22 000 kg towarów. Pociągiem koszt wyniósłby około 8 000 USD. Drogą morską taki sam ładunek kosztowałby około 4 000 USD, a drogą lotniczą 32 000 USD. 
W ciągu ostatnich kilku lat transport koleją znajdował się bezpośrednio między transportem morskim a lotniczym, będąc mniej kosztownym niż lotniczy i szybszym niż morski.

Zrównoważony rozwój: Bardziej przyjazny dla środowiska niż transport lotniczy

Fracht morski pozostaje najbardziej przyjaznym dla środowiska środkiem transportu. Jednak emisje CO2
w transporcie kolejowym są znacznie niższe niż w przypadku transportu lotniczego, co staje się coraz ważniejszym argumentem.
transport kolejowy

Kolejowe trasy towarowe między Chinami a Europą

Istnieją dwie główne trasy dla pociągów towarowych:
  • Południowa trasa przez Kazachstan i południową Rosję jest najbardziej odpowiednia dla transportu towarów
    do i z centralnych Chin, np. regionów otaczających Chengdu, Chongqing i Zhengzhou.
  • Północna trasa przez Syberię jest idealna do transportu kontenerów z północnych regionów wokół Pekinu, Dalian, Suzhou i Shenyang. W Europie najważniejsze terminale to Duisburg i Hamburg w Niemczech
    oraz Warszawa w Polsce. 
Kolej jest idealna dla firm, których towary mają zbyt krótką żywotność, aby mogły być transportowane drogą morską. Jest to również interesujące rozwiązanie w przypadku niskomarżowych produktów, dla których transport lotniczy jest zbyt kosztowny.
Większość przesyłek kolejowych z Azji do Europy jest przeznaczona dla takich branż, jak motoryzacja, handel detaliczny i moda, produkcja przemysłowa i technologia. Produkty trafiają głównie do Niemiec, największego rynku, ale dostawy trafiają również do sąsiednich krajów: Belgia, Holandia, Francja, Dania, Szwajcaria, a czasami rozciągają się na Wielką Brytanię, Hiszpanię i Norwegię. 
 

Konsoliduj różnorodne towary w całkowicie kontrolowanych przesyłkach

Oprócz pełnych ładunków kontenerowych (FCL), ostatnio dostępne stały się ładunki drobnicowe (LCL), a dostawcy logistyczni organizują konsolidację kilku ładunków od różnych klientów w pełnych kontenerach. To sprawia, że kolej jest atrakcyjnym rozwiązaniem dla mniejszych przesyłek.
 
Na przykład DSV oferuje regularne bezpośrednie usługi kolejowe LCL:
  • Z Szanghaju do Duesseldorfu: cotygodniowy serwis ładunków z dwoma 40-stopowymi kontenerami
  • Z Szanghaju do Warszawy: od sześciu do siedmiu kontenerów 40-stopowych tygodniowo
  • Z Shenzhen do Warszawy: jeden do dwóch kontenerów 40-stopowych tygodniowo
W ostatnich latach Chiny dokonały znacznych inwestycji w połączenie kolejowe między Azją a Europą w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku, budując własne terminale i linie kolejowe. Inwestycje te wskazują na jeszcze krótsze czasy tranzytu i niższe koszty w dłuższej perspektywie.
 
Kolejne usprawnienia są w trakcie. Kontenery chłodnicze będą wykorzystywane na znacznie większą skalę. Umożliwi to skuteczniejszą obsługę towarów łatwo psujących się. Obecnie transport lotniczy jest podstawowym środkiem transportu towarów łatwo psujących się, co jest drogim rozwiązaniem. Analizowany jest również potencjał wysyłania kontenerów o niestandardowych rozmiarach i towarów niebezpiecznych.
 

Co wziąć pod uwagę przy wysyłce koleją

Przesyłki intermodalne "od drzwi do drzwi"

Podobnie jak w przypadku frachtu lotniczego i morskiego, należy wziąć pod uwagę przemieszczanie towarów przed i po wysyłce. W przypadku transportu kolejowego towary muszą być zapakowane w kontener, który można wynająć w składzie kontenerów przewoźnika kolejowego. Jeśli Twój magazyn znajduje się blisko składu kontenerów, korzystne może być przewiezienie towarów drogą lądową do magazynu w celu przeniesienia ich
do kontenerów, zamiast wynajmować pusty kontener do załadowania na miejscu. Tak czy inaczej, w porównaniu
z portami morskimi, operatorzy kolejowi mają znacznie mniejsze składy. Musisz więc dokładnie rozważyć transport do i z magazynu, ponieważ przestrzeń magazynowa jest bardziej ograniczona.


 

Sankcje handlowe lub bojkoty

Niektóre kraje na trasie podlegają sankcjom lub bojkotom ze strony krajów europejskich i vice versa, co oznacza, że niektóre towary mogą podlegać zakazom w poszczególnych krajach. Rosyjska infrastruktura jest również bardzo stara, a poziom inwestycji znacznie niższy niż np. w Chinach. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że przekraczanych jest kilka granic między krajami bez wzajemnych umów handlowych. Unikaj opóźnień, upewniając się, że Twoje dokumenty są w porządku.
 

Kontrola temperatury

Gdy towary są wysyłane koleją, w krótkich okresach czasu występują duże różnice temperatur otoczenia, które należy wziąć pod uwagę. W Chinach może być bardzo ciepło, podczas gdy w Rosji panuje mróz. Te zmiany temperatury mogą powodować problemy w przypadku niektórych towarów. Zapytaj swojego dostawcę usług logistycznych, jakie środki są podejmowane podczas wysyłania towarów wymagających transportu
i przechowywania w temperaturze kontrolowanej.
 
 
Transport kolejowy może być niezawodną, szybką i wydajną alternatywą dla istniejących metod transportu. Uzyskaj porównanie od naszych ekspertów, aby zobaczyć, jak możesz obniżyć koszty i przyspieszyć transport dzięki rozwiązaniu kolejowemu, które odpowiada Twoim potrzebom.


Czy masz pytania?

Nasi eksperci są gotowi do pomocy. Skontaktuj się z nami, a znajdziemy rozwiązanie, którego potrzebujesz.

Skontaktuj się z nami Road