Logo DSV

The International Civil Aviation Organization's (ICAO) Technical Instructions är en internationellt överenskommen uppsättning bestämmelser som reglerar kraven för transport av farligt gods med flyg

International Air Transport Association (IATA) publicerar reglerna om farligt gods i enlighet med ICAO: s tekniska instruktioner.

Vad anses vara farligt gods?

Farligt gods är material eller föremål med farliga egenskaper som, om de inte kontrolleras ordentligt, utgör en potentiell fara för människors hälsa och säkerhet, infrastruktur och/eller deras transportmedel.

Farligt gods, ofta erkänt som farligt material, kan vara rena kemikalier, blandningar av ämnen, tillverkade produkter eller artiklar som kan utgöra en risk för människor, djur eller miljön om de inte hanteras ordentligt vid användning eller under transport.

Transport av farliga material

UNs modellregler använder ett klassificeringssystem där varje farligt ämne eller artikel tilldelas en KLASS, beroende på vilken typ av fara det utgör. Det finns 9 klasser, varav några är uppdelade i underklasser.

Lista över de 9 klasserna för farligt gods

Disclaimer: denna information tillhandahålls endast för att underlätta. Vänligen ta del av ICAO- och IATAs föreskrifter för eventuell uppdaterad information.

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor