Logo DSV

Den internasjonale sivile luftfartsorganisasjonens (ICAO) tekniske instruksjoner er et internasjonalt avtalt sett med bestemmelser som regulerer kravene for transport av farlig gods med fly

International Air Transport Association (IATA) publiserer forskrift om farlig gods i samsvar med ICAOs tekniske instruksjoner.

Hva regnes som farlig gods?

Farlig gods er materialer eller gjenstander med farlige egenskaper som, hvis de ikke kontrolleres ordentlig, utgjør en potensiell fare for menneskers helse og sikkerhet, infrastruktur og / eller deres transportmiddel.

Farlig gods, ofte anerkjent som farlig materiale, kan være rene kjemikalier, blandinger av stoffer, produserte produkter eller gjenstander som kan utgjøre en risiko for mennesker, dyr eller miljøet hvis det ikke håndteres riktig under bruk eller under transport.

Transport av farlige materialer

FNs modellforskrifter bruker et klassifiseringssystem der hvert farlig stoff eller artikkel er tilordnet en KLASSE, avhengig av faren det utgjør. Det er 9 klasser, hvorav noen er delt inn.

Noen spørsmål?  

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Kontakt oss