DSV - Global Transport and Logistics

Instrukcje techniczne Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) to uzgodniony na poziomie międzynarodowym zbiór przepisów regulujących wymagania dotyczące transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną

Międzynarodowe Zrzeszenie Transportu Lotniczego (IATA) publikuje przepisy dotyczące towarów niebezpiecznych zgodnie z instrukcjami technicznymi ICAO.

Co uważane jest za towary niebezpieczne?

Towary niebezpieczne to materiały lub przedmioty o niebezpiecznych właściwościach, które, jeśli nie są odpowiednio kontrolowane, mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, infrastruktury lub środków transportu.

Towary niebezpieczne, mogą być czystymi chemikaliami, mieszaninami substancji, wytworzonymi produktami
lub artykułami, które mogą stanowić zagrożenie dla ludzi, zwierząt lub środowiska, jeśli nie są odpowiednio obsługiwane podczas użytkowania lub transportu.

Transport materiałów niebezpiecznych

Zalecenia ONZ wykorzystują system klasyfikacji, w którym każdy niebezpieczny materiał lub przedmiot jest przypisany do KLASY, w zależności od charakteru niebezpieczeństwa, które stanowi. Istnieje 9 klas, z których część jest podzielona na podklasy.

Klasy towarów niebezpiecznych

Zastrzeżenie: aby uzyskać najnowsze i aktualne informacje, należy zapoznać się z regulacjami ICAO i IATA.

Czy masz pytania?

Nasi eksperci są gotowi do pomocy. Skontaktuj się
z nami, a znajdziemy potrzebne Ci rozwiązanie.

Skontaktuj się z nami