Transporte e Logística Global | DSV

Organisationen for International Civil Luftfarts (ICAO) tekniske vejledning er et internationalt aftalt sæt bestemmelser, der ligger til grund for de krav, der er til lufttransport af farligt gods.

Den Internationale Luftfartssammenslutning (IATA) udgiver reglementet om farligt gods (DGR) i overensstemmelse med Organisationen for International Civil Luftfarts tekniske vejledning.

Hvad er farligt gods?

Farligt gods er materialer eller genstande med farlige egenskaber der, hvis de ikke kontrolleres korrekt, udgør en potentiel risiko for menneskers sundhed og sikkerhed, infrastruktur og/eller transportmidler.

Farligt gods, der ofte også benævnes farligt materiale, kan være rene kemikalier, blandinger, forarbejdede varer eller genstande, der udgør en risiko for mennesker, dyr eller miljøet, hvis det ikke anvendes eller håndteres korrekt i forbindelse med transport.

Transport af farlige materialer

FN's Modelbestemmelser er et klassifikationssystem, hvor hvert enkelt farligt stof eller genstand er inddelt i KLASSER alt afhængig af den fare, de er forbundet med. Der er 9 klasser, hvoraf nogle har en underopdeling.

Liste over de 9 klasser for farligt gods (ADR)

 • Klasse 1

  Eksplosive stoffer
 • Klasse 2

  Gasser
 • Klasse 3

  Brandfarlige væsker
 • Klasse 4.1 / 4.2 / 4.3

  Brandfarlige faste stoffer
 • Klasse 5.1 / 5.2

  Oxiderende stoffer
 • Klasse 6.1 / 6.2

  Giftige og smittefarlige stoffer
 • Klasse 7

  Radioaktive stoffer
 • Klasse 8

  Ætsende stoffer
 • Klasse 9

  Andre farlige stoffer og genstande

Ansvarsfraskrivelse: Disse oplysninger er kun for at skabe et overblik. Vi opfordrer derfor altid at tjekke de senest opdaterede regler hos ICAO og IATA.

Er du i tvivl om noget?

Så er vi altid klar med svar og gode råd.

Kontakt os