Logo DSV

Organisationen for International Civil Luftfarts (ICAO) tekniske vejledning er et internationalt aftalt sæt bestemmelser, der ligger til grund for de krav, der er til lufttransport af farligt gods.

Den Internationale Luftfartssammenslutning (IATA) udgiver reglementet om farligt gods (DGR) i overensstemmelse med Organisationen for International Civil Luftfarts tekniske vejledning.

Hvad er farligt gods?

Farligt gods er materialer eller genstande med farlige egenskaber der, hvis de ikke kontrolleres korrekt, udgør en potentiel risiko for menneskers sundhed og sikkerhed, infrastruktur og/eller transportmidler.

Farligt gods, der ofte også benævnes farligt materiale, kan være rene kemikalier, blandinger, forarbejdede varer eller genstande, der udgør en risiko for mennesker, dyr eller miljøet, hvis det ikke anvendes eller håndteres korrekt i forbindelse med transport.

Transport af farlige materialer

FN's Modelbestemmelser er et klassifikationssystem, hvor hvert enkelt farligt stof eller genstand er inddelt i KLASSER alt afhængig af den fare, de er forbundet med. Der er 9 klasser, hvoraf nogle har en underopdeling.

Har du nogen spørgsmål?

Vores eksperter står klar til at hjælpe dig. Vi finder en løsning, som passer til dine behov.

Kontakt os